HROCH

V roce 2012 jsme s Járou a několika sousedy založili ve vesnici Chlum, která je oficiálně čtvrtí Děčína a kde bydlíme, občanské sdružení. Hlasováním byl vybrán název HROCH (Hnutí pro rozvoj Chlumu). S Járou jsme jeho nejaktivnějšími členy a snažíme pracovat na zkrášlování Chlumu. Hlavní snahou sdružení, které bohužel díky nové legislativě oficiálně zaniklo (nezvládlo přechod na spolek), je dát zpět důstojnou tvář místnímu hřbitovu jako pietnímu místu.
Důkazem toho, že sdružení funguje i nadále, i když neoficiálně, je to, že letos na jaře se uskutečnila slavnost k příležitosti obnovení kříže na chlumském hřbitově. Kromě místních obyvatel dorazili i potomci původních německých obyvatel. Všichni jsme si pak společně užili nádherný slunečný a rozkvetlý květnový den. Vzduchem všude lítaly okvětní lístky, že měl chvílemi člověk pocit, že sněží. Takové dny umí být na Chlumu opravdu překrásné. Prostě přišel jen ten, kdo chtěl. Nikdy nezapomenu na láskyplné objetí jedné stařenky, které se ten den podařilo vrátit ke svým kořenům, vidět, že život jde dál a vše s láskou přijmout. Koneckonců jsme jen lidé, kteří milují to samé místo, a v tom si přece nemůžeme překážet. 

Slavnost už je pryč, ale mě může každý den těšit pohled na pěkně upravený hřbitov, kde se hrdě tyčí obnovený kříž a kvetou společně vysazené stromy.

Díky našemu sdružení jsme se seznámili s místopředsedou německého Heimatverband spolku Hermannem Wagnerem. Je to člověk doslova všeznalý a má přehled v mnoha oblastech od botaniky, přes geologii, geografii až po historii. Každým rokem přijíždí do Děčína a pátrá v místním archivu po všem možném. Provádí své přátele po krajině našeho regionu a obohacuje je o své znalosti. Navíc je výborným vypravěčem. Již jsme ho oslovili, zda by nějaký historický exkurz krajinou nepodnikl i pro české zájemce, kteří by se s Amidou chtěli vypravit za poznáním. Neměl s tím vůbec problém, a tak se už těším na náš první výlet.


Kontakt

Telefon

+420 605 188 065

E-mail

adela [#] amidacentrum.cz

Facebook

www.facebook.com