Somatic experiencing®

O Somatic Experiencing ® (SE)

Somatic Experiencing® (somatické prožívání) je koncept, jehož zakladatelem je Dr. Peter A. Levine. Principem práce Somatic Experiencing ® je rozpoznání klientových zdrojů (co dělá klientovi dobře, co ho baví) a rozšíření míry odolnosti každého jedince. Čím širší je míra odolnosti, tím větší je kapacita klienta zvládnout svůj stres a různé životní obtíže. Původně byla tato metoda vyvinuta speciálně pro práci s psychickým traumatem, lze ji však úspěšně využívat i v běžném životě. Specifické na tomto přístupu je práce s fyzickými vjemy, „pocity“ v těle,  přes které lze dosáhnout pomalými krůčky velkých změn v těle, psychice i mysli. SE ale nepracuje pouze s fyzickými vjemy, s nástrojem zvaným SIBAM pokrývá i emoce, významy, smysly, obrazy a pohyby.

V říjnu 2021 jsem vstoupila do tříletého výcviku SE. Nyní jsem v rámci svého vzdělávání na středně pokročilé úrovni a provádím s klienty samostatná sezení s touto metodou.